Cách chia bài liêng đơn giản hiệu quả ai cũng có thể làm theo

Cách chia bài liêng đơn giản hiệu quả ai cũng có thể làm theo

Sao cho khi chia, toàn bộ bài đẹp đều hướng về phía mình, và bài xấu được chuyển đến cho đối thủ. Tu